Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii

Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, indywidualną rehabilitację dostosowaną do potrzeb pacjenta. Skuteczne metody terapii, bezbolesne i efektywne techniki zabiegowe, krótkie terminy wizyt. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Archiwum

Radomsko, 30.05.2012 r.
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu
1.  Firma NZOZ Zakład Usług Pielęgniarskich "AGAMED" Aleksandra Kubicz Popielarnia 7, 97-525 Wielgomłyny, NIP 772-132 98 34,  REGON 100561646, nr wpisu do EDG 743/11 niniejszym ogłasza, iż w dniu 30.05.2012r.  wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu jest umieszczone w miejscu publicznie dostępnym tj. biurze firmy  NZOZ Zakład Usług Pielęgniarskich "AGAMED" Aleksandra Kubicz ul. Miczkiewicza 5/7, 97-500 Radomsko oraz na firmowej stronie internetowej.
2.  Firma NZOZ Zakład Usług Pielęgniarskich "AGAMED" Aleksandra Kubicz realizuje projekt w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw tytuł projektu: „Wprowadzenie nowych usług rehabilitacji.”.   Na realizację tego zadania spółka stara się o przyznanie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
 3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są urządzenia do rehabilitacji.
4. Opis sposobu obliczania ceny: prosimy o podanie ceny w PLN, w przypadku ofert podanych w walutach kwota oferty zostanie przeliczona na PLN po kursie dnia sprzedaży NBP poprzedzającym dzień wyboru oferty.
 5. Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty: jedynym kryterium wyboru jest cena (znaczenie 100%), oferty nie będą negocjowane.
 6. Termin wykonania zamówienia : 25.06.2012 r.
7. Opis sposobu przygotowania ofert: oferty prosimy składać na adres korespondencyjny firmy  NZOZ Zakład Usług Pielęgniarskich "AGAMED" Aleksandra Kubicz  ul. Mickiewicza 5/7, 97-500 Radomsko w zamkniętych kopertach, prosimy o podanie docelowych wartości, oferty nie będą negocjowane.
 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: oferty należy składać nie później niż do 11.06.2012 r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać przed 11.06.2012 r. godz. 12.00” na adres korespondencyjny firmy  NZOZ Zakład Usług Pielęgniarskich "AGAMED" Aleksandra Kubicz  ul. Mickiewicza 5/7, 97-500 Radomsko  osobiście lub pocztą. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2012 r. o godz. 12.00 w biurze firmy adres:  ul. Mickiewicza 5/7, 97-500 Radomsko 
9. Niezbędna dokumentacja techniczna znajduje się w biurze firmy, w celu uzgodnień technicznego zakresu oferty prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną tj. P. Aleksandra Kubicz (w załączeniu specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”


 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1.
Specyfikacja zakupywanego sprzętu

1. Aparat do elektroterapii – szt. 1

Generowane prądy:

- diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CP iso, LP iso)
- interferencyjne (statyczny / klasyczny; dynamiczny / izoplanarny)
- impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja porażeń - trójkąt, prostokąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne)
- tonoliza
- TENS (klasyczny, Burst, HVS) - z funkcją modulacji drażniącej
- Kotz (standardowy i regulowany)
- Traebert (Ultra Reiz; UR 2-5) 
- faradyczny i neofaradyczny
- galwaniczny (w tym jonoforeza)

2. Aparat do fizykoterapii wielofunkcyjny – 1 szt.

2-kanałowy aparat

 • 1x elektroterapia z pełną gamą prądów i elektrodiagnostyką
 • 1x laser z sondą punktową IR oraz sondą punktową lub prysznicową R

Podstawowe parametry:

 • Programy dla różnych dziedzin medycznych (rehabilitacja, ortopedia, medycyna sportowa, stomatologia, ginekologia, dermatologia, laryngologia)
 • Programy użytkownika
 • Identyfikacja i test akcesoriów
 • Stolik do aparatu
 • Pasy do mocowania elektrod
 • Przewód - 1szt
 • okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty
3. Aparat do laseroterapii – 1 szt.
Zestaw do laseroterapii + skaner
Zestaw do biostymulacji laserowej, umożliwiający pracę zarówno przy pomocy sond punktowych jak i w trybie automatycznym z wykorzystaniem sondy skanującej.
W zestawie:
- sterownik 2szt
- sonda punktowa R 658 nm / 50 mW,
- sonda punktowa IR 658 nm / 400 mW,
- sonda skanująca R (658 nm, 50 mW) / IR (808 nm, 400 mW)
- specjalny statyw na kółkach z półką pod sterownik,
- okulary ochronne 2 szt.
4. Aparat do magnetoterapii – 1 szt.
DWUSTANOWISKOWY APARAT DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM
Aparat do magnetoterapii:
 • niezależne sterowanie dwóch stanowisk zabiegowych,
 • możliwość indywidualnej regulacji wszystkich parametrów dla każdego pacjenta,
 • możliwość zapisywania własnych programów zabiegowych (kilkadziesiąt pozycji),
 • sygnalizację przerwy w obwodzie zabiegowym,
 • kodowanie przewodu - umożliwiające automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora.
Aparat do magnetoterapii umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch w pełni niezależnych stanowisk zabiegowych z osobnymi ustawieniami. Może być dodatkowo wyposażony w leżankę, podnośnik i stoliki do aplikatorów lub sterownika. Częstotliwość zmian pola magnetycznego: 2-50Hz. Zmiana indukcyjności pola magnetycznego 0-20 mT.
5. Aparat do terapii ultradźwiękowej – 1 szt.
Aparat do terapii ultradźwiękowej (1 MHz i 3 Mhz).
Emisja fali ciągła lub impulsowa. Automatyczna kalibracja głowicy. W standardzie wodoszczelne głowice: 1 MHz i 3 MHz 5 cm2, 3 MHz 1 cm2 lub 1 MHz 10 cm2.
 • Pracujący na częstotliwościach 1 MHz i 3MHz,
 • Aparat posiadający trzy wymienne głowice o różnych powierzchniach emisji, w tym głowicę dwuczęstotliwościową - 1 MHz i 3 MHz - 5 cm2,
 • Konstrukcja głowic zapewnia wygodne i bezpieczne wykonywanie zabiegów również w wodzie,
 • Głowice wyposażone w diodę LED sygnalizującą sprzęganie,
 • Elektroniczny wskaźnik wszystkich parametrów zabiegu,
 • Wygodne w użyciu klawisze zmiany funkcji,
 • Uchwyt mocujący dla każdej z głowic,
Dane techniczne:
Aparat wyposażony w dwie głowice: dwuczęstotliwościowa 1 MHz i 3,2 MHz (5 cm2) oraz 3,3 MHz (1 cm2) lub podobne.
6. Stół do masażu i rehabilitacji – 3 szt.
Przeznaczone są do masażu leczniczego, metod kinezyterapeutycznych, mobilizacji i manipulacji na stawach kręgosłupa i stawach obwodowych. 
Stoły do masażu powinna cechować:
 • stabilna konstrukcja
 • elektryczna regulacja wysokości
 • elektryczna regulacja łamania części leżyska za pomocą sprężyn gazowych
 • zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę.
7. Trenażer Eliptyczny – Magnetyczny – 1 szt.
Specyfikacja:
 • System hamowania magnetyczny,
 • Regulacja manualnie,
 • Pomiar tętna:
 1. osensory dotykowe nieruchome,
 2. opas telemetryczny,
 • Wyposażenie:
 1. oRolki transportowe,
 2. oStopki poziomujące,
 • Maksymalna waga użytkownika: 125 kg.
Funkcje komputera:
 • Czas,
 • Prędkość:
 1. oliniowa,
 2. oobrotowa,
 • Dystans,
 • Wydatek energetyczny,
 • Tętno,
 • Sygnalizacja przekroczenia tętna maksymalnego,
 • Programy treningowe
8. Rower treningowy – 1 szt.
 • rower treningowy elektryczny,
 • programy użytkownika
 • waga użytkownika do 150kg
 • opór stopniowany
 • wyświetlane funkcje prędkości , czasu, spalanych kalorii,
 • pulsometr, opcjonalnie telemetryczny pomiar pulsu
 • kółka transportowe
9.Lampa do zabiegów cieplnych – 2 szt.
Wyposażenie:
 • promiennik IR-1 375W
 • filtr niebieski - 1 szt,
 • filtr czerwony - 1 szt,
 • siatka zabezpieczająca - 1szt,
 • okulary ochronne pacjenta - 1 para,
 • okulary ochronne operatora - 1 para,
Dane techniczne:
 • mocowanie - podstawa jezdna z hamulcem,
 • zasilanie - 230 V, 50 Hz,
 • klasa ochronności - 1,
 • chłodzenie - wymuszone,
 • gęstość mocy promieniowania >= 0,3 W/cm2 w odległości 20 cm od promiennika,
 • zalecane odległości naświetleń - bez filtrów: 40-50 cm, z filtrami: 10-30 cm,
10. Aparat do krioterapii (wersja grzałkowa)+ dodatkowy zbiornik azotu – 1 szt.
Urządzenie wykorzystujące ciekły azot do zabiegów krioterapii / kriostymulacji miejscowej.
WERSJA GRZAŁKOWA
Parametry techniczne:
- czynnik chłodniczy: ciekły azot (LN)
- regulacja nadmuchu
- kontrola ilości azotu w zbiorniku
- zbiornik kriogeniczny: 35 litrów
- temperatura azotu: -196 stopni C
- temperatura par azotu: -150 / -100 stopni C

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Radomsko, 31.10.2011 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Firma NZOZ Zakład Usług Pielęgniarskich "AGAMED" Aleksandra KubiczPopielarnia 7, 97-525 Wielgomłyny, NIP 772-132 98 34, REGON 100561646, nr wpisu do EDG 13914 niniejszym ogłasza, iż w dniu 31.10.2011 r. wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu jest umieszczone w miejscu publicznie dostępnym tj. biurze firmy NZOZ Zakład Usług Pielęgniarskich "AGAMED" Aleksandra Kubicz Popielarnia 7, 97-525 Wielgomłyny oraz na firmowej stronie internetowej.
2. Firma NZOZ Zakład Usług Pielęgniarskich "AGAMED" Aleksandra Kubicz realizuje projekt w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw tytuł projektu: „Wprowadzenie nowych usług rehabilitacji.”. Na realizację tego zadania spółka stara się o przyznanie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są urządzenia do rehabilitacji.
4. Opis sposobu obliczania ceny: prosimy o podanie ceny w PLN, w przypadku ofert podanych w walutach kwota oferty zostanie przeliczona na PLN po kursie dnia sprzedażNBP poprzedzającym dzień wyboru oferty.
5. Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty: jedynym kryterium wyboru jest cena (znaczenie 100%), oferty nie będą negocjowane.
6. Termin wykonania zamówienia : 31.12.2011 r.
7. Opis sposobu przygotowania ofert: oferty prosimy składać na adres korespondencyjny firmy NZOZ Zakład Usług Pielęgniarskich "AGAMED" Aleksandra Kubicz Popielarnia 7, 97-525 Wielgomłyny w zamkniętych kopertach, prosimy o podanie docelowych wartości, oferty nie będą negocjowane.
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: oferty należy składać nie później niż do 27.11.2011 r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać przed 27.11.2011 r. godz. 12.00” tj. adres korespondencyjny firmy NZOZ Zakład Usług Pielęgniarskich "AGAMED" Aleksandra Kubicz Popielarnia 7, 97-525 Wielgomłyny, osobiście lub pocztą. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2011 r. o godz. 12.00 w biurze firmy adres: Popielarnia 7, 97-525 Wielgomłyny.
9. Niezbędna dokumentacja techniczna znajduje się w biurze firmy, w celu uzgodnień technicznego zakresu oferty prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną tj. P. Aleksandra Kubicz (w załączeniu specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

 

 

 
Radomsko, 31.10.2011r.
 
 
Firma Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zakład Usług Pielęgniarskich "AGAMED" Aleksandra Kubicz, Popielarnia 7, 97-525 Wielgomłyny informuje, iż w dniu 31.10.2011r. rozpoczęła realizację projektu w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Tytuł projektu to „Wprowadzenie nowych usług rehabilitacji.” Na realizację tego zadania firma uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w kwocie 84000,00zł, całkowita wartość projektu to 120960,00zł. 
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.