Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii

Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, indywidualną rehabilitację dostosowaną do potrzeb pacjenta. Skuteczne metody terapii, bezbolesne i efektywne techniki zabiegowe, krótkie terminy wizyt. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

O nas

Firma rozpoczęła swoja działalność w październiku 2008r., jako przedsiębiorstwo prywatne. Pomysłodawcą założenia firmy i jej właścicielem jest Aleksandra Kubicz. Przedsiębiorstwo kwalifikuje się w grupie tzw. mikro-przedsiębiorstw.
Siedziba firmy jest w Pławnie przy ulicy Radomszczańskiej 17. 

Zakład charakteryzuje się indywidualnym podejściem do wymagań, potrzeb i oczekiwań swoich klientów - pacjentów. Pierwotnie udzielano świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz pielęgniarskiej opieki środowiskowej. Na skutek zmian wprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia od marca 2010r świadczenia medyczne udzielane są w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu klienta. Świadczenia pielęgnacyjne udzielane są zgodnie z wymaganiami NFZ określonymi w zawartej umowie. Klientami zakładu są pacjenci przewlekle i obłożnie chorzy wymagający długoterminowej opieki pielęgniarskiej. Jest to opieka nad osobami, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają systematycznych świadczeń pielęgnacyjnych, bez konieczności przebywania w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.

Centrum Medyczne AGAMED współpracuje z wysoko wykwalifikowanym personelem pielęgniarskim. Większość pielęgniarek posiada tytuł licencjata pielęgniarstwa, ponadto wszystkie pielęgniarki posiadają kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarskiej opieki długoterminowej lub opieki środowisko-rodzinnej, jedna pielęgniarka posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, jedna posiada specjalizację ratunkową.